Çalgılar

Goğuksula - Yöresel Düdük

Trabzon’un doğusunda yapılıp çalınan bu düdük çeşidine, yöresine göre farklı adlar verilmektedir. Yörede içinde pamuksu bir doku bulunan (goğuksula, düdüklük vs.) ağaçtan yapılır. Dil ve gövde olmak üzere iki parçadan oluşan çalgının üzerine genellikle 4 veya 6 ses deliği açılmaktadır. Genellikle çocuklar tafafından icra edilir.

Destekleyen Kurumlar

Image: