Çalgılar

Nefir

Nefirin diğer bir adıda derviş borusudur. Tarihi çok eskilere dayanan bu çalgı, genellikle boynuzdan yapılmaktadır. Boynuzun ucuna bir dil veya boru ağızlığı takılır. Mehter takımında, iletişim için veya karşıdaki düşmanı yıldırmak için kullanılan çalgılardan bir tanesidir. Sesi boynuzun uzunluğuna ve içinin boşluğuna göre değişebilir.

Destekleyen Kurumlar

Image: