Çalgılar

Söğüt Kavalı

Bu kaval çeşidi, yaş söğüt dalının soyulmasıyla ortaya çıkan boş kabuğun üzerine ses delikleri açılmasıyla oluşturulur. Hemen orada daha çalgı yaş iken icra edilebilen özel çalgılardan bir tanesidir. Genellikle Rast makamı dizisini veren bu sazda başka makamları elde etmek ayrıca beceri gerektirmektedir. Ses sahası 1 oktavdan azdır.

Destekleyen Kurumlar

Image: