Çalgılar

Yusufcuk Kuşu

Anadolu’nun güneyinde sıkça kullanlan bu çalgının ham maddesi topraktır. Dilli çalgılar gurubunda yer alan bu çalgının üzerinde bir dili vardır. Gövdeye ayrıca 8 veya 9 tane ses deliği açılmaktadır. Buğulu bir ses tonu olan çalgının şekli genellikle Anadoluda kutsal olan kuş figürleriyle tasvir edilmektedir.

Destekleyen Kurumlar

Image: